Cum se pot face copii legalizate la diploma Cambridge CAE?

Doarece am avut foarte multe solicitări de traducere urgentă a unor diplome redactate în limbi străine necesare copiilor legalizate după astfel de înscrisuri (în special pentru copii legalizate la diploma Cambridge CAE), vă punem la dispoziție următoarele informații:

 

Pentru diplomele (sau orice alte înscrisuri) redactate într-o limbă străină:

Conform Regulamentului din 24 iulie 2013 de aplicare a legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995,

„Art. 315

(1) Încheierea de legalizare a copiei de pe un înscris întocmit într-o altă limbă decât cea română se semnează de notarul public care a făcut confruntarea, în cazul în care limba străină este limba sa maternă sau pentru care a fost autorizat ca interpret şi traducător. În cazul în care confruntarea se face de către un interpret şi traducător autorizat, încheierea se semnează de acesta în faţa notarului public, în afară de cazul în care interpretul şi traducătorul autorizat are depus specimenul de semnătură la biroul notarial. La încheiere se anexează traducerea în limba română a înscrisului, certificată de traducătorul autorizat.
(2) Copia înscrisului tradus în limba română se anexează la exemplarul traducerii acestuia, care rămâne în arhiva notarului public.”

Astfel de copii legalizate după diplome (de exemplu, copii legalizate la diploma Cambridge CAE) pot fi necesare înscrierii la facultate, tabere de vară, internship-uri.

Napoca Translations vă oferă servicii complete de traducere a actelor (inclusiv pentru copii legalizate la diploma Cambridge CAE). O traducere urgentă se finalizează în maxim 20 de minute.

Scroll to Top
Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?